• Odwiedziło nas: 253231 osób
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 154 dni
Środa, 2019-01-23
Imieniny:
Fernandy, Jana

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Sulikowie

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty dla rodziców » Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Sulikowie

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE


NA LATA 2010-2014

UL. DWORCOWA 2

59-975 SULIKÓW

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

 

Nasze przedszkole: Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.


Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Nasze hasło to:

„Wszystko co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat „ ".


Przedszkole Publiczne w Sulikowie  zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, specjalistę w zakresie rytmik, języka angielskiego. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji


Absolwent Przedszkola:

 • jest gotowy do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • kocha przyrodę i wie jak ma o nią dbać

Priorytety wychowawcze przedszkola

 

Mocne strony przedszkola:

 

 • Atrakcyjne oferty edukacyjne.
 • Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Koncepcja przedszkola zrównoważonego
 • Udział w konkursach i festiwalach
 • Organizacja akcji na rzecz dzieci oraz aukcji na rzecz przedszkola.
 • Wysoki poziom pracy
 • Kąciki zainteresowań
 • Atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wyposażenie przedszkola
 • Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli
 • Dokumentowanie osiągnięć.
 • Wydawanie własnego pisemka informacyjno - pedagogicznego „Przedszkolak"
 • Estetyka
 • Współpraca ze środowiskiem.

Opracowanie Koncepcji pracy  poprzedzone zostało analizą SWOT.Wybrane cele rozwojowe wzmacniają mocne strony placówki i określają zadania podejmowane w celu wyeliminowania problemów do rozwiązania. Wybór celów rozwojowych uwzględnia różne aspekty pracy wychowawczo - dydaktycznej przedszkola oraz rozwój zawodowy nauczycieli Niniejsza koncepcja oparta jest na założeniach rozwoju przedszkola na lata 2010-2014Cele i zamierzenia przedszkola:
 • Kontynuacja dobrych stron pracy placówki.
 • Rozszerzenie propozycji edukacyjnych  ze zwróceniem szczególnej uwagi na programu edukacji dla zrównoważonego rozwoju
 • Rozwój kadry pedagogicznej poprzez uzyskiwanie nowych kompetencji edukacyjnych.
 • Rozwój bazy przedszkola - polepszanie warunków materialno -technicznych.
 • Rozwijanie zdolności dzieci, pomoc każdemu wychowankowi mającemu trudności.
 • Współpraca z rodziną  dziecka.
 • Współpraca ze środowiskiem - jednoczenie się społeczności lokalnej wokół przedszkola. Pozyskiwanie wszelkiej pomocy i środków do wysokiego poziomu pracy, osiągania standardów i jak najlepszego funkcjonowania przedszkola
PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

Program Edukacji Przedszkolnej „Nasze przedszkole"

Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba - Żabińska

MAC Edukacja

1/PP/09